Dec 13 - Meyhane Night by Alaturca Connection- Upcider 
February 8 - Gelecege Sarkilar- San Jose Woman's Club
March 14 - Fasil Night - Sacramento
  • White Spotify Icon
  • White Apple Music
  • White Amazon Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon